18 czerwca 2018 r. Konferencja naukowo – gospodarcza na temat: ,,Rola samorządu i edukacji branżowej w rozwoju innowacyjności Dolnego Śląska”

You are here: