Opinia klubu radnych WS w Radzie Powiatu w sprawie budżetu na 2016 z dnia 22.12.2015 r.

Klub radnych Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej w Radzie Powiatu w Świdnicy Stanowisko klubu radnych WSZŚ w sprawie przedłożonego przez Zarząd Powiatu projektu uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2016-2025. Wysoka Rado, dnia 8 kwietnia 2011 roku Rada Powiatu po burzliwej dyskusji, głosami radnych koalicji rządzącej, podjęła uchwałę „w…