Oświadczenie Klubu radnych Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej w Radzie Powiatu w Świdnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium za wykonanie budżetu za 2015 rok.

Oświadczenie Klubu radnych Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej w Radzie Powiatu w Świdnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium za wykonanie budżetu za 2015 rok. Klub radnych WSZŚ, dokonując oceny wykonania przez zarząd powiatu budżetu za 2015, brał pod uwagę nie tylko wymowę liczb zawartych w bieżącym sprawozdaniu, ale dokonał także oceny wykonania…