OŚWIADCZENIE KLUBU RADNYCH WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ŚWIDNICKIEGO NA ROK 2019.

OŚWIADCZENIE KLUBU RADNYCH WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  POWIATU ŚWIDNICKIEGO NA ROK 2019. Klub Radnych Wspólnoty Samorządowej wyraża rozczarowanie przyjętym przez Zarząd Powiatu i popierającą go koalicję sposobem procedowania uchwały budżetowej na rok 2019. Prace nad pierwszym budżetem w nowej kadencji samorządu były dobrą okazją do pogłębionej, merytorycznej rozmowy na temat celów,…

Oświadczenie w sprawie absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 rok.

Oświadczenie Klubu radnych Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej w Radzie Powiatu w Świdnicy w sprawie absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 rok. Klub radnych WSZŚ, dokonując oceny wykonania przez zarząd powiatu budżetu za 2017 rok, przeanalizował  sprawozdanie finansowe wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o…

V Edycja Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego

ŚWIDNICKI  BUDŻET OBYWATELSKI Weź udział w głosowaniu nad projektami zgłoszonymi przez Wspólnotę Samorządową Ziemi Świdnickiej do Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego  OKRĘG II – ŚRÓDMIEŚCIE  7. Budowa ciągu pieszo- rowerowego pomiędzy ul. Parkową i Wrocławską – 256 000 zł   OKRĘG V – OSIEDLE ZAWISZÓW Wykonanie zieleni o charakterze rekreacyjnym w okolicy – 144 000 zł   OKRĘG VII – OSIEDLE…

Stanowisko Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa na temat wykonania budżetu Miasta Świdnicy w roku 2017

Stanowisko Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa na temat wykonania budżetu Miasta Świdnicy w roku 2017 Stanowisko klubu w sprawie wykonania budżetu jest ważnym elementem sesji absolutoryjnej, gdyż stanowi formułowaną przez znaczącą grupę radnych ocenę sprawności zarządzania miastem. Opinia ta powinna być pomocą dla obywateli w wyrobieniu sobie miarodajnej opinii na temat spraw miasta. Niestety, wiemy, że…

18 czerwca 2018 r. Konferencja naukowo – gospodarcza na temat: ,,Rola samorządu i edukacji branżowej w rozwoju innowacyjności Dolnego Śląska”

Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej, jako inicjator wydarzeń prospołecznych realizowanych w odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby lokalnej zbiorowości, reaguje również aktywnie na bieżące przemiany gospodarcze w naszym kraju. Jedną z najbardziej koniecznych i oczekiwanych w społeczeństwie transformacji jest systemowa potrzeba zmian kształcenia branżowego. Rozumiejąc konieczność realizowanej reformy edukacyjnej jako reprezentanci poszczególnych samorządów i w większości…