Oświadczenie w sprawie absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 rok.

Oświadczenie Klubu radnych Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej w Radzie Powiatu w Świdnicy w sprawie absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 rok. Klub radnych WSZŚ, dokonując oceny wykonania przez zarząd powiatu budżetu za 2017 rok, przeanalizował  sprawozdanie finansowe wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o…

V Edycja Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego

ŚWIDNICKI  BUDŻET OBYWATELSKI Weź udział w głosowaniu nad projektami zgłoszonymi przez Wspólnotę Samorządową Ziemi Świdnickiej do Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego  OKRĘG II – ŚRÓDMIEŚCIE  7. Budowa ciągu pieszo- rowerowego pomiędzy ul. Parkową i Wrocławską – 256 000 zł   OKRĘG V – OSIEDLE ZAWISZÓW Wykonanie zieleni o charakterze rekreacyjnym w okolicy – 144 000 zł   OKRĘG VII – OSIEDLE…

Stanowisko Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa na temat wykonania budżetu Miasta Świdnicy w roku 2017

Stanowisko Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa na temat wykonania budżetu Miasta Świdnicy w roku 2017 Stanowisko klubu w sprawie wykonania budżetu jest ważnym elementem sesji absolutoryjnej, gdyż stanowi formułowaną przez znaczącą grupę radnych ocenę sprawności zarządzania miastem. Opinia ta powinna być pomocą dla obywateli w wyrobieniu sobie miarodajnej opinii na temat spraw miasta. Niestety, wiemy, że…

18 czerwca 2018 r. Konferencja naukowo – gospodarcza na temat: ,,Rola samorządu i edukacji branżowej w rozwoju innowacyjności Dolnego Śląska”

Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej, jako inicjator wydarzeń prospołecznych realizowanych w odpowiedzi na oczekiwania i potrzeby lokalnej zbiorowości, reaguje również aktywnie na bieżące przemiany gospodarcze w naszym kraju. Jedną z najbardziej koniecznych i oczekiwanych w społeczeństwie transformacji jest systemowa potrzeba zmian kształcenia branżowego. Rozumiejąc konieczność realizowanej reformy edukacyjnej jako reprezentanci poszczególnych samorządów i w większości…

Matematyka – Powtórka do Matury i nie tylko – II Edycja

Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej – Zaprasza na nieodpłatną, profesjonalną powtórką z Matematyki do matury i nie tylko. Kolejność pierwszych zajęć powtórkowych: 1. Funkcja  liniowa, 2. Funkcja kwadratowa, 3. Logarytmy, 4. Trygonometria, 5. Planimetria – pozostałe zajęcia wg potrzeb i zgłoszeń zainteresowanych. Dni prowadzenia: głównie Czwartek godzina od 17.00. do 19.00. Rozpoczynamy od dnia zgłoszenia minimum 5 chętnych.…

Bal charytatywny WS – „Ach co to był za bal” w dniu 3 lutego 2018 r.

„Ach co to był za bal” w dniu 3 lutego 2018 r. w Hotel Park w Świdnicy członkowie Wspólnoty Samorządowej, Przyjaciele i Sympatycy bawili się na Drugim Balu Charytatywnym. Tej wspaniałej imprezie dobroczynnej przyświecał cel wsparcia Naszych Rodaków na Ukrainie. Zacnych Gości powitał Przewodniczący WS Ziemi Świdnickiej Pan Roman Etel. Bal ten nie mógłby się…