Beata Nejman. Interpelacja i zapytanie w sprawie dot. wyasygnowania środków finansowych z budżetu Powiatu Świdnickiego na wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2888 D oraz wykonanie chodników na terenie wsi Olszany z dnia 30.11.2016 r.

You are here: