Stanowisko Wspólnoty Samorządowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie uchwalenia (Uchwała nr XXXV/10) emisji obligacji komunalnych m. Świdnica oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Stanowisko Wspólnoty Samorządowej Ziemi Świdnickiej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia (Uchwała nr XXXV/10) emisji obligacji komunalnych m. Świdnica oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.  WS z dezaprobatą przyjmuje kolejne zadłużanie miasta Świdnica. Miasto wyemituje dodatkowe obligacje w kwocie 33 mln 328 tys. zł z wykupem w ciągu 13 lat od 2020…

Oświadczenie Klubu radnych Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej w Radzie Powiatu w Świdnicy w sprawie absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 rok.

Oświadczenie Klubu radnych Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej w Radzie Powiatu w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 rok. Klub radnych WSZŚ, dokonując oceny wykonania przez zarząd powiatu budżetu za 2016 rok, przeanalizował  sprawozdanie finansowe wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016…

Stanowisko Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa w sprawie wykonania budżetu Miasta Świdnicy za 2016 r.

  Stanowisko Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa  z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie wykonania budżetu Miasta Świdnicy za 2016 r.   Klub Radnych Wspólnoty Samorządowej swoje stanowisko w sprawie wykonania budżetu za 2016 rok ograniczy do zwrócenia uwagi na kilka liczb. Obserwując poziom samozadowolenia pani prezydent oraz bezkrytycznie popierających ją radnych doszliśmy do przekonania,…

Stanowisko Klubu Radnych WS z dnia 31.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Stanowisko Klubu Radnych Wspólnoty Samorządowej Ziemi Świdnickiej w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy Nr XXXI/11 z dnia 29.03.2017 r. dotyczącego dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Klub Radnych Wspólnoty Samorządowej Ziemi Świdnickiej w poprzednich swoich stanowiskach przedstawił poglądy w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju…

Czy donosy stanowią większą wartość niż edukacja młodzieży?

Repertuar kina więcej znaczy dla świdnickich mediów, niż kształcenie młodzieży. W Świdnicy media nie mogą się oderwać od zależności politycznej SLD i wyjść na niepodległość. Pomijamy wzniosłość celu – bo na kogo, jak nie na edukacji młodzieży najbardziej  powinno nam zależeć. Młodzież to Nasze dzieci i przyszłość zarazem. Jeżeli teraz nie zadbamy o Nich ? To…

Wywiad z dnia 24.03.2017 r. Roman Etel – Potrzeba zmian w powiecie i mieście Świdnica

Wywiad z dnia 24.03.2017 r. Roman Etel Potrzeba zmian w powiecie i mieście Świdnica W wywiadzie przeczytamy m.in.: * W jakiej kondycji jest teraz Wspólnota? Wieszczono wam koniec, a tymczasem…Dużo się zmieniło w Stowarzyszeniu w ostatnim czasie? RE – Tak, to prawda. Zmienia się Polska, zmienia się Wspólnota. Nic nie jest przecież stałe, dlatego przyjmujemy,…