Komitet Honorowy Prezydenta Świdnicy Wojciecha Murdzka

1. Jan Tomasz Adamus – wybitny organista, dyrygent, od 2000 roku kreuje linię muzyczną Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy, dyrektor naczelny i artystyczny chóru i orkiestry Capella Cracoviensis. 2. Tadeusz Badura – założyciel i właściciel od 2001 roku Zakładu Urządzeń Przemysłowych w Świdnicy. 3. Jerzy Brzostowski – od 10 lat trenuje Taekwondo, na swoim koncie…