KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie „Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej” w Wyborach 2018 r. wystawi swoich kandydatów do wszystkich rad gmin i miast w powiecie świdnickim oraz do Rady Powiatu. Wspólnota będzie również wystawiała kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydenta Świdnicy.

KW Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej informuje o możliwości wsparcia działań komitetu poprzez wpłaty osób fizycznych na następujący numer konta:

nr konta: 84 1090 2356 0000 0001 3727 6432

Rejestry Kredytów i Wpłat

Nie zaciągnięto kredytu, o którym mowa

w Art.140, §1, punkt 1, Kodeks wyborczy.

Wpłaty osób na rzecz komitetu wyborczego w wysokości ponad 2 100,00 zł:

Nie dokonano jeszcze wpłat, o których mowa w Art.140, §1, punkt 2, Kodeks wyborczy.