Oświadczenie Klubu radnych Wspólnota Samorządowa w Radzie Miasta Świdnica z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium za wykonanie budżetu za 2015 rok.

You are here: