Roman Etel. Prośba o przekazanie interpelacji do Prezydenta Miasta i Wójta Gminy dot.funkcjonowania życia mieszkańców na styku obszaru miejskiego i wiejskiego z dnia 14.12.2016 r.

You are here: