Stanowisko Stowarzyszenia Wspólnoty Samorządowej Ziemi Świdnickiej z dnia 16.03.2017 r. w sprawie opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

You are here: