Violetta Chorąży. Interpelacja i zapytanie w sprawie dot. ujęcia w budżecie Powiatu na rok 2017 środków na remont nawierzchni dróg powiatowych biegnących przez wieś Jugowa z dnia 30.11.2016 r.

You are here: